நெல்லை வாவா நகரத்தில் நடைபெற்ற வரதட்சனை ஒழிப்புக் கூட்டம்!