தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயற்குழு! செயற்குழுவில் வட்டியில்லா கடன் திட்டம் அறிமுகம்!!