விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற இலவச மருத்துவ சிகிச்சை முகாம்!