தமிழகம்

நிர்வாகிகள் கவனத்திற்கு:

நிர்வாகி எண்கள் விடுபட்டிருந்தாலோ, மாறி இருந்தாலோ, பழைய நிர்வாகி எண் இடம் பெற்றிருந்தாலோ, புதிய மற்றும் விடுபட்ட நிர்வாகிகளின் சரியான விபரங்களை [email protected] என்ற email முகவரிக்கு அனுப்பவும்!

வட சென்னை

 • தலைவர் : M.A.சாகுல் – +9198408 48258
 • செயலாளர் : பெரோஸ் கான் – +9199415 78654
 • பொருளாளர் : முஸ்தாக் – +9198406 20403
 • துணைத் தலைவர் : காஜா மொய்தீன் – +9198400 78867
 • துணைச் செயலாளர் : முபாரக் – +9197911 93988
 • துணைச் செயலாளர் : சலீம் MISC – +9192454 60369
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது அலி – +9197106 39028
 • துணைச் செயலாளர் : அன்சாரி – +9198404 00208

தென் சென்னை

 • தலைவர் : ஹபீபுல்லா பாஷா – 77080 67162
 • செயலாளர் : முஹம்மது ஃபயாஸ் – 77080 67163
 • பொருளாளர் : தமீம் – 77080 67164
 • துணைத் தலைவர் : சித்தீக் – 77080 67165
 • துணைச் செயலாளர் : ஆசாத் – 77080 64894
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துல்லாஹ் – 77080 64895
 • துணைச் செயலாளர் : பதுரூதீன் – 77080 64896
 • துணைச். செயலாளர் : சாதிக் – 77080 64897
 • துணைச் செயலாளர் : யாகுப் சேட் – 77080 64898

கடலூர் தெற்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது ஆதம் – 97880 83569
 • செயலாளர் : ஜின்னா – 97510 84858
 • பொருளாளர் : யூசுஃப் – 90473 35614

கடலூர் வடக்கு

 • தலைவர் : சேட் முஹம்மது – 99761 04882
 • செயலாளர் : காதர் பாஷா – 97892 27357
 • பொருளாளர் : உமர் பாருக் – 97902 98066
 • துணைத் தலைவர் : முகமது யாசின் – 96779 28521
 • துணைச் செயலாளர் : ஷரிப் – 93624 44419
 • துணைச் செயலாளரர் : யாசர் – 83449 80776
 • துணைச் செயலாளர் : ஜியாவுர் ரஹ்மான் – 94423 12233

கிருஷ்ணகிரி

 • தலைவர் : முஹம்மது அயாஸ் – 9944331103
 • செயலாளர் : சித்தீக் – 81109 88702
 • பொருளாளர் : சிராஜ்  – 81109 88703

கரூர்

 • தலைவர் : மதார் ஷா பாபு – 98940 11800
 • செயலாளர் : இர்ஷாத் – 99524 20208
 • பொருளாளர் : ஷா நவாஸ் ஹுஸைன் – 99445 25981

தர்மபுரி

 • தலைவர் : ரிஸ்வான் – 96007 49498
 • செயலாளர் : சமியுல்லா – 90437 97114
 • பொருளாளர் : அப்துல்ஹமீத் – 94889 64871

திண்டுக்கல்

 • தலைவர் : ஷேக் பரீத் – 91506 41575
 • செயலாளர் : பழனி ஷேக் பரீத் – 901506 41576
 • பொருளாளர் – அப்துல் ரஷீத் – 91502 66976
 • துணைத் தலைவர் : காஜா மைதீன் – 97914 71805
 • துணைச் செயலாளர் : மைதீன் பாட்ஷா – 72003 41577
 • துணைச் செயலாளர் : ஹபீப் ரஹ்மான் – 96556 52878
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது இக்பால் – 90424 48845

ஈரோடு

 • தலைவர் : சாதிக் பாஷா – 97892 23357
 • செயலாளர் : A.j சாகுல் – 98949 27198
 • பொருளாளர் : அஹ்மத் – 9865884386
 • துணைத் தலைவர் : ஜாபர் – 87606 15051
 • துணைச் செயலாளர் : சதாம் – 95857 12420
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது – 93800 99800

கன்னியாகுமரி

 • தலைவர் : ஷேக் அலி – 95000 01058.
 • செயலாளர்  : நபில் அஹமத் MISc – 96002 47420.
 • பொருளாளர்  : முஹம்மது யாசிர் – 72002 36939.
 • துணைத் தலைவர் : கபீர் – 94436 82319
 • துணைச் செயலாளர்  :  நாஷித் அஹமத் – 85240 30198
 • துணைச் செயலாளர் : ரைஸ் அஹமத் – 85310 64182
 • துணைச் செயலாளர் : நூருல் அமீன் – 94435 28928

காஞ்சி கிழக்கு

 • தலைவர் : அமானுல்லாஹ் – 73585 51381
 • செயலாளர் : அப்துல் முஹ்ஸின் – 73585 51382
 • பொருளாளர் : இஸ்மாயில் – 73585 51383
 • துணைத் தலைவர் : பஷீர் – 98408 40131
 • துணைச் செயலாளர் : கனி – 98403 44976
 • துணைச் செயலாளர் : இல்யாஸ் – 81443 36386
 • துணைச் செயலாளர் : முஜிபுர் ரஹ்மான் – 99412 43399
 • துணைச் செயலாளர் : காதர் மீரான் – 99409 79697
 • துணைச் செயலாளர் : பஷீர் அஹமது – 98946 58355

காஞ்சி மேற்கு

 • தலைவர் : அல் அமீன் – 97908 11440
 • செயலாளர் : அசார் – 97908 11442
 • பொருளாளர் : அப்துல் சமது – 97908 11443
 • துணைத் தலைவர் : ஷேக் பரீத் – 98842 70121
 • துணைச் செயலாளர் : நிலோபர் – 98415 50090
 • துணைச் செயலாளர் : விக்யாத் – 98406 63755
 • துணைச் செயலாளர் : பாரி – 96777 22788
 • துணைச் செயலாளர் : ஜெய்னுல் ஆப்தீன் – 98947 51665
 • துணைச் செயலாளர் : முஸ்தபா – 98412 33460

கோவை மாநகர்

 • தலைவர் : அபுதாஹிர் – 91501 25001, 97156 69545
 • செயலாளர் : முகமது யூனுஸ் – 85088 28533
 • பொருளாளர் : சலீம் – 97906 37916
 • துணைத் தலைவர் : ஜலீல் – 94433 88851
 • துணைச் செயலாளர் : நிஸார் – 98431 91875
 • துணைச் செயலாளர் : ஜமால் – 86376 63281
 • துணைச் செயலாளர் : காதர் – 95855 37286
 • துணைச் செயலாளர் : அஜ்மல் – 99445 99875

கோவை வடக்கு புறநகர்

 • தலைவர் : சஜீத் – 73055 20501
 • செயலாளர் : ஜாபர் சாதிக் – 73055 20501
 • பொருளாளர் : அப்துல் சத்தார் – 73055 20501
 • துணைத் தலைவர் : முஸ்தபா – 9894982536
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துல்லாஹ் – 9788745244

கோவை தெற்கு புறநகர்

 • தலைவர் : M.S.உமர் ஃபாரூக் – 99442 97477
 • செயலாளர் : A. முகமது இத்ரீஸ் – 96885 09890
 • பொருளாளர் : M.சாதிக் அலி – 94884 04581
 • துணைத் தலைவர் : N.யாஸர் – 89733 35553
 • துணைச் செயலாளர் : M.ரஃபீக் – 94442 48351

மதுரை

 • தலைவர் : ஹபிபுல்லாஹ் – 95249 48111 Whatsapp – 99768 81956
 • செயலாளர் : அம்ஜத் கான் – 95249 48222 Whatsapp – 88250 74438
 • பொருளாளர் : மன்சூர் அஹமத் – 95249 48333 Whatsapp – 99525 27584
 • துணைத் தலைவர் : ஜைனுல் ஆபிதீன் – 85318 91700  Whatsapp – 76677 27699
 • துணைச் செயலாளர் : காமீல் பாஷா – 95249 48555  Whatsapp – 90808 88867
 • துணைச் செயலாளர் : யூனுஸ் கான் – 85318 91707, Whatsapp – 98431 83238
 • துணைச் செயலாளர் : நைனா முஹம்மது – 85318 91702 Whatsapp – 90428 72050
 • துணைச் செயலாளர் : அசன் பாஷா – 95249 48444 Whatsapp – 92451 42452

நாகை வடக்கு

 • தலைவர் : ஆக்கூர் பஹ்ருதீன்- 93853 07701 Whatsapp – 93853 07701
 • செயலாளர் :  பஹ்ருதீன்- 93853 07702 Whatsapp – 94867 18275
 • பொருளாளர் : சாதிக் – 93853 07703 Whatsapp – 97913 86950
 • துணைத் தலைவர் : அஸ்ரஃப் – 93853 07704 Whatsapp – 94429 88931
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது இயாஸ் – 93853 00705 Whatsapp – 93853 07705
 • துணைச் செயலாளர் :  இர்ஃபான் – 93853 07706 Whatsapp – 93853 07706
 • துணைச் செயலாளர் : அஜீஸ் கான் – 93853 07706

நாகை தெற்கு

 • தலைவர் : செய்யது அலி நிஜாம் – 94433 94989
 • செயலாளர் : அல் ஆதில் – 97891 38781
 • பொருளாளர் : எ.ஜெ.அலி – 91501 47410
 • துணைத் தலைவர் : ஜெய்லாவுதீன் – 98947 80978
 • துணைச் செயலாளர் : அப்பாஸ் அலி – 87606 14485
 • துணைச் செயலாளர் : அபூபக்கர் சித்திக் – 75983 74993
 • துணைச் செயலாளர் : சர்பூதீன் 98948 79190

நாமக்கல்

 • தலைவர் : D அலாவுதீன் –  97150 75501
 • செயலாளர் : கமல் ஹுசேன் – 92445 20850
 • பொருளாளர் : அப்துல் ரஹ்மான் – 90038 53336
 • துணைத் தலைவர் : ஷான்பாஷா – 99942 64527
 • துணைச் செயலாளர் : ரிஸ்வான் – 97153 66614
 • துணைச் செயலாளர் : சாதிக் பாஷா – 95439 62013

நெல்லை கிழக்கு

 • தலைவர் : சுபைர் அஹமத் – 98438 11700
 • செயலாளர் : அப்துல் ஜப்பார் – 99528 93650
 • பொருளாளர் : முஹம்மது காசிம் – 97918 99095
 • துணைத் தலைவர் : ரோஷன் – 9442457257
 • துணைச் செயலாளர் : M.சதாத் ஜெய்ருதீன் – 96294 74879
 • துணைச் செயலாளர் : இர்ஷாத் அஹமத் – 9171174142
 • துணைச் செயலாளர் : சமீம் கஃபார் – 9003888002
 • துணைச் செயலாளர் : ஹக் முஹைதீன் – 8122938448

நெல்லை மேற்கு

 • தலைவர் : S. ஜலாலுதீன் – 97905 14761
 • செயலாளர் : M.சுலைமான் – 97917 65193
 • பொருளாளர் : S. செய்யது மசூது சாகிப் – 7200000477
 • துணைத் தலைவர் : அப்துல் காதர் – 7373505070
 • துணைச் செயலாளர் : அய்யூப் – 9788736391
 • துணைச் செயலாளர் : அஹமது மைதீன் – 9047260370
 • துணைச் செயலாளர் : செய்யதலி – 7639933665

நீலகிரி

 • தலைவர் : முஹம்மது அலி – 90800 55256
 • இஸ்மாயில் – 90474 58291
 • அப்பாஸ் – 88258 88984

புதுக்கோட்டை

 • தலைவர் : முபாரக் அலி – 83445 62682
 • செயலாளர் : அன்வர் அலி- 83445 62683
 • பொருளாளர் : பதூர் ரஹ்மான்- 83445 62688
 • துணைத் தலைவர் : ஷேக் அப்துல்லாஹ்- 96260 12457
 • துணைச் செயலாளர் : ரபீக் ராஜா – 97507 05887
 • துணைச் செயலாளர் : பதுர் ரஹ்மான் – 97502 47620
 • துணைச் செயலாளர் : பீர் முஹம்மது – 85262

பெரம்பலூர்

 • தலைவர் : A. அப்துல் நாஸர் – 94429 24065, 97917 58891
 • செயலாளர் : சபீர் அலி – 99435 09442
 • பொருளாளர் : A. சாகுல் ஹமீத்  – 87546 67632, 97870 74490

அரியலூர்

 • தலைவர் : சம்சுதீன் – 95852 67931
 • செயலாளர் : காதர் பாஷா – 97871 39102
 • பொருளாளர் : சஃபியுல்லாஹ் – 98656 44787

இராமநாதபுரம் வடக்கு

 • தலைவர் :  ரமீஸ் – 94436 08377, 86673 12043
 • செயலாளர் : சையது நைனா  – 94890 48802
 • பொருளாளர் : அப்துல் காதர் – 94890 48803

இராமநாதபுரம் தெற்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது அயூப் கான் – 81245 65535
 • செயலாளர் : சாகுல் – 96297 38640
 • பொருளாளர் : ரஹ்மான் அலி – 70926 08303, 96298 99433

சேலம்

 • தலைவர் : முஹம்மது அம்ஜத் – 98426 86273
 • செயலாளர் : காஜா – 81246 30308
 • பொருளாளர் : அன்வர் சதாத் – 99407 22327
 • துணைத் தலைவர் : முபாரக் அலி – 94438 24520
 • துணைச் செயலாளர் : அஸ்கர் ஷரீஃப் – 97152 79877
 • துணைச் செயலாளர் : தமீமுன் அன்சாரி – 83443 31824
 • துணைச் செயலாளர் : ஷபியுல்லாஹ் – 94433 35127
 • துணைச் செயலாளர் : அமீர் காஜா – 99944 93499

சிவகங்கை

 • தலைவர் : ரபீக் முகமது – 93841 14441,
 • செயலாளர் :சாகுல் காரைக்குடி– 93841 14442,
 • பொருளாளர் : சக்கரை முஹம்மது – 93841 14443, 99431 39126
 • துணைத் தலைவர் : அப்துல் சித்திக் – 93841 14445, 96773 68677
 • துனைச் செயலாளர் : ரியாஸ் அஹமது – 93841 14446, 8124661157
 • துணைச் செயலாளர் : சேக் தாவூத் – 93841 14448, 88706 86368
 • துணைச் செயலாளர் : சம்சுதீன் – 93841 14447, 93661 06228

திருப்பூர்

 • தலைவர் : நூர்தீன் – 89733 74411
 • செயலாளர் : ஜாஹிர் அப்பாஸ் – 91711 14161
 • பொருளாளர் : அப்துல் ரஹ்மான் – 98430 86807
 • துணைத் தலைவர் : யாஸர் அரபாத் – 93454 56363
 • துணைச் செயலாளர் : ரபீக் – 99438 14137
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துர்ரஷீத் – 94435 22534
 • துணைச் செயலாளர் : ஹனீபா – 98942 10504
 • துணைச் செயலாளர் : மாபுபாஷா – 9360 675883
 • துணைச்செயலாளர் : ஷேக்பரீத் – 91501 22377

திருச்சி 

 • தலைவர் : K.குலாம் தஸ்தஹீர் – 90806 66688
 • செயலாளர் : செய்யது ஜாகீர் – 90808 05248
 • பொருளாளர் : காஜா முகைதீன் – 98426 70702
 • துணைத் தலைவர் : சமயபுரம் உமர் – 96988 02525
 • துணைச் செயலாளர் : பீமநகர் சாஹீன் – 99433 35413
 • துணைச் செயலாளர் : ஆழ்வார்த்தோப்பு ரபீக் – 97884 02581
 • துணைச் செயலாளர் : தர்கா ஜூபேர் – 97153 84058

காரைக்கால்

 • தலைவர் : A. முஹம்மது யூசுஃப் – 77087 94326
 • செயலாளர் : F. முஹம்மது நஸ்ரின் ஹாஸீன் – 97888 79873
 • பொருளாளர் : M. முஹம்மது நிஷார் – 95666 90030
 • துணை தலைவர் : I. முஹம்மது ஹசனுள் ஆரிஃப் – 89737 53733

தூத்துக்குடி

 • தலைவர் : சம்சுதீன் – 99527 90849
 • செயலாளர் : அசாருதீன் – 81243 10183
 • பொருளாளர் : நாசர் – 94432 05863
 • துணைத் தலைவர் : தமீம் அன்சாரி – 96263 97729
 • துணைச் செயலாளர் : இமாம் ஃபரீத் – 94866 67015
 • துணைச் செயலாளர் : சிக்கந்தர் – 78710 45057
 • துணைச் செயலாளர் : ஷமீம் – 97905 77986

தஞ்சாவூர் வடக்கு

 • தலைவர் : S.சிக்கந்தர் அலி – 93843 57357
 • செயலாளர் : M.அய்யூப் கான் – 94883 81158
 • பொருளாளர் : சாகுல் ஹமீது – 97895 28232
 • துணைத் தலைவர் : முஹம்மது பாரூக் – 99658 52468
 • துணைச் செயலாளர் : M. சாதிக் பாட்சா – 91599 59911
 • துணைச் செயலாளர் – முஹம்மது பாரீத் – 88705 42730
 • துணைச் செயலாளர் : A. சையது – 86673 30748
 • துணைச் செயலாளர் : சிக்கந்தர் – 73975 70478
 • துணைச் செயலாளர் : சேக் – 77 08 047208

தஞ்சாவூர் தெற்கு

 • தலைவர் : ராஜிக் முஹம்மது – 99434 47195
 • செயலாளர் : முஹம்மது பாஷா – 94431 88653
 • பொருளாளர் : அஸ்ரப்அலி – 99432 80876
 • துணைத் தலைவர் : ஹக்கிம் – 97869 64924
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துல் கரீம் – 88703 46437
 • துணைச் செயலாளர் : இனயத்துல்லாஹ் – 97872 34588
 • துணைச் செயலாளர் : ஜாபர்அலி – 99441 91505

தேனி

 • தலைவர் : சிராஜுதீன் – 97882 25107
 • செயலாளர் : பஷீர் அஹமது – 99949 35429, 78260 97272
 • பொருளாளர் : சையது இப்ராஹிம் – 90039 79100, 78260 97273
 • துணைத் தலைவர் : சாகுல் – 95243 06866, 78260 97274
 • துணைச் செயலாளர் : அஷரப் அலி – 95259 82126, 97260 97275
 • துணைச் செயலாளர் : ஹபீப் – 86106 82370

திருவள்ளூர் கிழக்கு

 • தலைவர் : மாலிக் பாஷா – 89398 80061
 • செயலாளர் : நிஜாமுதீன் – 89398 80062
 • பொருளாளர் : ஷாகிர் – 89398 80063
 • துணைத் தலைவர் : ஃபரித் – 89398 80064
 • துணைச் செயலாளர் : ஷேக்மொய்தீன் – 89398 80065
 • துணைச் செயலாளர் : ஹாஷிம் – 89398 80067
 • துணைச் செயலாளர் : ஷெரிஃப் – 89398 80068

திருவள்ளூர் மேற்கு

 • தலைவர் : S. அஹமது மன்சூர் – 98419 96004
 • செயலாளர் : அஜாஸ் அஹமது – 98418 88887
 • பொருளாளர் : சாகுல் – 98419 35711
 • துணைத் தலைவர் : அப்துல் ஹமீத் – 93819 38465
 • துணைச் செயலாளர் : A. ரியாஸ் அஹமத் – 90943 17775
 • துணைச் செயலாளர் : இப்றாஹீம் – 98411 68843
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துல்லாஹ் – 89250 98982

திருவண்ணாமலை

 • தலைவர் : C.காதர் ஷரீப் – 98420 67505
 • செயலாளர் : A.முஹம்மத் ரியாஸ் – 97511 95686
 • பொருளாளர் : சர்புதீன் – 77083 44662
 • துணைத் தலைவர் : K.மாலிக் பாஷா – 97503 85792
 • துணைச் செயலாளர் : A.கரீமுல்லாஹ் – 94876 69010

திருவாரூர் வடக்கு

 • தலைவர் :  பீர் முஹம்மத் – 74020 46501
 • செயலாளர் : அனஸ் நஃபீல் – 74020 46502
 • பொருளாளர் : முஹம்மது பாசித் – 74020 46503

திருவாரூர் தெற்கு

 • தலைவர் : முகம்மது மிஸ்கின் – 85248 04001
 • செயலாளர் : முகமது சித்திக் – 85248 04002
 • பொருளாளர் : முகமது அசாருதீன் – 85248 04003

வேலூர் கிழக்கு

 • தலைவர் : இலியாஸ் – 93677 15245
 • செயலாளர் : சுலைமான் – 90036 03433
 • பொருளாளர் : தாவூத் – 98426 40280
 • துணைத் தலைவர் : சேக் தாவுத் – 95979 69205
 • துணைச் செயலாளர் : G.சான் பாஷா – 96292 46161
 • துணைச் செயலாளர் : Z.சான் பாஷா – 86101 96123
 • துணைச் செயலாளர் : ஹாமித் – 80989 92271

வேலூர் மேற்கு

 • தலைவர் : சுபைர் அஹ்மத் – 99441 70112
 • செயலாளர் : நயாஸ் அஹமத் – 94435 40225
 • முஹம்மது இஸ்மாயில் – 90035 08035

விழுப்புரம் மேற்கு

 • தலைவர் : ஆஜாத் – 80122 22242
 • செயலாளர் : அப்துல் ரபீக் – 98655 73801
 • பொருளாளர் : அப்துல் மாலிக் – 95248 69489,
 • துணைத் தலைவர் : சாலிக் – 80986 30011
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துல் கையூம் – 98422 14892
 • துணைச் செயலாளர் : முகம்மது காசிம் – 97875 82911
 • துணைச் செயலாளர் : சதாம் உசேன் – 88070 28381

விழுப்புரம் கிழக்கு

 • தலைவர் : இப்ராஹிம் – 99944 45135
 • செயலாளர் : முஹம்மது இல்யாஸ் – 97863 63222
 • பொருளாளர் : பஷீர் – 94433 06950

விருதுநகர்

 • தலைவர் : முகம்மது ஷஃபிக் – 99948 27883
 • செயலாளர் : சிந்தாஷா – 98436 10301
 • பொருளாளர் : முகமது தர்வேஷ் – 98421 03035