இலங்கை

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

  • தலைவர் : ஹிஷாம் M.I.Sc
  • செயலாளர் : ரஸான்D.I.Sc
  • பொருளாளர் : பவ்ஸாத்
  • துணைத் தலைவர் : முயீன் நானா
  • துணைச் செயலாளர் : ஹிஷான் திகன
  • துணைச் செயலாளர் : சில்மி ரஷீதி
  • துணைச் செயலாளர் : பஸீஹ் M.I.Sc