இலங்கை

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ)

  • தலைவர் : A.G.M. ஹிஷாம் M.I.Sc – 0774781471
  • செயலாளர் : M.F.M. ஃபஸீஹ் – 0774781473
  • பொருளாளர் : M.R.M. பவ்ஸாத் – 0772960926
  • துணைத் தலைவர் : M.R.M. முய்னுதீன் – 0777176321
  • துணைச் செயலாளர் : M.Y.M. ரிஷா யூசுஃப் – 0774781474