புதுவை

பாண்டிச்சேரி

தலைவர் : அப்துல் ரஹ்மான் – 99947 63915
செயலாளர் : அப்துல் ஹாலித் – 99432 26166
பொருளாளர் : ஷாஜஹான் – 99401 79791

காரைக்கால்

அஸ்ரப் கான் – 75399 91392
ஜாஹிர் அப்பாஸ் – 75399 91393
ஒலி முஹம்மது – 75399 91394