புதுவை

பாண்டிச்சேரி

  • தலைவர் – அப்துர்ரஹ்மான் – 99947 63915
  • செயலாளர் – சதாம் நிவாஸ் ஷரிப் – 72000 04437
  • பொருளாளர் – ஷாஜகான் – 99401 79791
  • துணைத் தலைவர் – ஹபீப்ரஹ்மான் – 80566 25545
  • துணைச் செயலாளர் – ஹனிப் – 70922 10663
  • துணைச் செயலாளர் – இலியாஸ் – 90870 46288
  • துணைச் செயலாளர் – முஹம்மது மன்னான் – 74488 74598

காரைக்கால்

அஸ்ரப் கான் – 75399 91392
ஜாஹிர் அப்பாஸ் – 75399 91393
ஒலி முஹம்மது – 75399 91394