மலேசியா

மலேசியா – கோலாலம்பூர் மண்டலம்

அன்வர்
சரிபுத்தீன்
சலீம் ஹுஸைன்

மலேசியா – பிணாங்கு மண்டலம்

அப்துல் கஃபூர்
ஜைனுல் மைதீன்
முஹம்மது நூர்