கேரளா

கேரளா வடக்கு

  • தலைவர் : லியாகத் அலி – 91139 48726
  • செயலாளர் : ஹமீத் முகமது – 93494 08722
  • பொருளாளர் : தாவூத் – 85939 56085


கேரளா தெற்கு

  • தலைவர் : சபீர் – 94475 54038
  • செயலாளர் : சபீருத்தீன் – 80861 42380
  • பொருளாளர் : சையது அலி – 86068 07359
  • துணைத் தலைவர் : சையது அபுதாஹீர் – 95441 60023
  • துணைச் செயலாளர் : ஜெஹபர் சாதிக் – 87148 01363
  • துணைச் செயலாளர் : மசூத் – 98097 47757
  • துணைச் செயலாளர் : சம்சுதீன் – 94469 84045