கர்நாடகா

தலைவர் : K. அப்துல் ரஹ்மான் –  99805 44988
செயலாளர் : S. சலீம் – 98459 72922
பொருளாளர் : சித்தீக் – 72048 92128

சிமோகா

தலைவர் : M சிக்கந்தர் – 9900188370.
செயலாளர் : லியாகத் அலி (நவாப்) – 8217710255
பொருளாளர் : ஜாஹீர் அஹமது – 9036468128

பேங்களூர்

தலைவர்: அப்துல்லாஹ் 09880127125
செயலாளர்: மைதீன் 09880223568
பொருளாளர்: கமாலுத்தீன் 09980505549