ஃப்ரான்ஸ்

  • தலைவர் : முஹம்மது ஃபாரூக் – +33677170495
  • துணைத் தலைவர் : ஹாஜா நஸ்ருதீன் – +33606800861
  • செயலாளர் : ஹாலிக் நூர் – +33758580352
  • பொருளாளர் : அப்துல் ஹக்கீம் – +33669682806
  • துணைச் செயலாளர் : சாதிக் – +33606765994
  • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது ருக்னுதீன்
  • துணைச் செயலாளர் : சம்சுதீன்