இங்கிலாந்து

UKTJ – LEICESTER BRANCH

SAFAZUL MALIK – 0044 7446036887
ZIHAR – 0044 7446020996
FARSAN – 0044 7581261784

 

UKTJ – லண்டன்

  • தலைவர் : டாக்டர் முஹம்மது இஃப்திகார் (+44 7719 019725)
  • செயலாளர் : முஹம்மது ரபீக் (+44 7715 359897)
  • பொருளாளர் : உமர் ஃபாருக் (+44 7809 431947)
  • துணைத் தலைவர் : சகோ. ஹமீது சுல்தானுல் ஆரிஃப் (+44 7837 943385)
  • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது தவ்ஃபீக் (+44 7804 610786)