ஆந்திரா

ஆந்திரா வடக்கு

  • தலைவர் : அனீஸ் அபுபக்கர் – 94411 27136
  • செயலாளர் : அப்துல் ரஹ்மான் – 81435 01194
  • பொருளாளர் : சையது சத்தார் – 95001 41969

ஆந்திரா தெற்கு

  • தலைவர் : பஷீர் – 9676998885
  • செயலாளர் : ஆஷீக் – 8121313181
  • பொருளாளர் : முஹம்மது அலி – 8125229844