ஆஸ்திரேலியா

தலைவர் : அஜ்மல் கான் – 61 435 996 603

செயலாளர் : இக்பால் – 61 449 992 114

பொருளாளர் : ஹிதாயத்துல்லா (திருச்சி) – 61 451 054 964

துணைத் தலைவர் : முனவர் இஸ்மாயில் – 61 409 953 348

துணைச் செயலாளர் : யூசுஃப் – 61 426 696 186

இணைச் செயலாளர் : ரஸீம் அக்தர் – 61 412 935 723