“TNTJ கோவை வடக்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட “மேட்டுப்பாளையம் பகுதியின் (புறநகர கிளைகளுக்கு) மாவட்ட அளவிலான “செயல்வீரர்கள் கூட்டம்” நடைபெற்றது .” மாவட்ட செயற்குழு – மாவட்ட நிர்வாகம்