கந்தூரி விழாவை கண்டித்து தர்ஹா வாயிலில் தவ்ஹீத் கூட்டம்!