ரியாத் TNTJ மர்கஸில் ‘செல்போனும் சீரழிவுகளும்” என்ற தலைப்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி