தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 04.06.2019 செவ்வாய் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு

தமிழகமெங்கும் பிறை பரவலாக தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில்
(04-06-19) செவ்வாய் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமாகின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.