ரியாத் TNTJ சார்பாக தவ்ஹீக் கல்லூரிக்கு 6 தையல் மெஷின் நன்கொடை