ரியாதில் நடைபெற்ற இராமநாதபுரம் தவ்ஹீத் கூட்டமைப்பின் பொதுக்குழு