தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 05.05.2019. ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை.

பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நபி மொழி அடிப்படையில் ஷஃபான் மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்து 06.05. 2019 திங்கள் கிழமை மஹரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ரமலான் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமாகின்றது என்பதை தெரியப் படுத்திக் கொள்கிறோம்.

இவண்
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
மாநிலத் தலைமையகம்.