திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – துண்டு பிரசுரங்கள்

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு ஏன்? எதற்கு?

 Click here to download PDF file

தலாக் சட்டத்தில் தலையீடு! தட்டிகேட்க ஒரு மாநாடு!

 Click here to download PDF file

அல்லாஹ்வா? அவ்லியாவா? குர்ஆன் கூறும் கடவுள் கொள்கை

 Click here to download PDF file

அவ்லியாக்கள் மறுமையில் கைகொடுப்பார்களா? கை விடுவார்களா?

 Click here to download PDF file

வான்மறைக் குர்ஆனை வாழ்வியலாக்குவோம்

 Click here to download PDF file

தக்லீதை தகர்த்தெறியும் திருக்குர்ஆன்

 Click here to download PDF file

 

 

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி  கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்கள்

ஜூலை 2018

Click here to download PDF

டிசம்பர் 2017

 

Click here to download pdf file

 

மனிதர்களால் குறையும் பூமி – திருக்குர்ஆன் அறிவியல் சான்றுகள் 01 துண்டு பிரசுரம்

Click here to download pdf file

 

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி நடப்பு பிப்ரவரி மாதத்தில் கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்

பிப்ரவரி 2018

Click here to download PDF

ஏப்ரல் 2018

Click here to download PDF