டிசம்பர் 28 கவர்னர் மாளிகை நோக்கி மாபெரும் பேரணி போஸ்டர்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக் கோரி கவர்னர் மாளிகை நோக்கி மாபெரும் பேரணி

 

இன்ஷா அல்லாஹ்

டிசம்பர் 28 சனிக்கிழமை

காலை 10 மணி

 

போஸ்டர் மாதிரி

Click here to download PSD file