தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 27.12.2019 வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (27-12-19) வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பாகின்றது
என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.