தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 – ஹிஜ்ரி 1441

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 – ஹிஜ்ரி 1441

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 31.08.2019. சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை.

பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நபி மொழி அடிப்படையில் மாதத்தை 30 ஆக பூர்த்தி செய்து
01.09. 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதத்தின் முதல் பிறை ஆரம்பமாகின்றது என்பதையும்

10.09.19,. 11.09.19, செவ்வாய், புதன் ஆகிய தினங்கள் ( முஹர்ரம் 9, 10) ஆஷுரா நோன்பு எனவும்
தெரியப் படுத்திக் கொள்கிறோம்.

இவண்
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
மாநிலத் தலைமையகம்.