தமிழகத்தில் ஷஃபான் (ஹிஜ்ரி 1442) மாதம் ஆரம்பம் – 2021

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 14.03.2021 ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பரவலாக பல இடங்களில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில்
(14-03-2021) ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் ஆரம்பமாகின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.