தமிழகத்தில் ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 14.01.2021 வியாழக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு குமரி மாவட்டத்தில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில்
(14-01-2021) வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பமாகின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.