தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற மார்க்க விளக்கக் கூட்டத்தில் வட்டியில்லா கடனுதவி திட்டம் துவக்கம்!