OT கிளை பெண்கள் பயான்

கடலூர் மாவட்டம் OT கிளையில் கடந்த 15-2-2012 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.