ரமளான் மாதத்தில் இறங்கிய குர்ஆன் மற்றவர்களுடன் இணக்கமாக இருப்பதை வழியுறுத்துகிறது: ரமளான் வாழ்த்து உரையில் அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா அறிவிப்பு!