பத்திரிக்கை செய்தி – தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக முற்றுகை