Tag: வக்ரா கிளை

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 11/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 04/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 07/11/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 21/10/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

ரூம் தஃவா – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 21/10/2016 அன்று ரூம் தஃவா நடைபெற்றது.