Tag: மதீனா

இதர சேவைகள் – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 13/05/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. என்ன பணி: திருக்குர்ஆன்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 15/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: உலகம் போற்றும்...

இதர சேவைகள் – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 08/04/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. என்ன பணி: அடிப்படை...

இதர சேவைகள் – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 31/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. என்ன பணி: கிளை...