Tag: பர் துபாய்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 15/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: அல்லாஹுவை...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 22/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மறுமை...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 29/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நற்குணங்கள்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 08/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 17/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மறுமையில்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 24/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: அனைக்க...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: உறவுகளும்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 05/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறை...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 27/10/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: பொதுசிவில்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர் துபாய்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் பர் துபாய் கிளை சார்பாக கடந்த 07/10/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: முன்மாதிரி...