Tag: நீலகிரி

தனி நபர் தஃவா – நீலகிரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/12/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: புகையிலை ஒழிப்பு நபர்...

பெண்கள் பயான் – நீலகிரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/12/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: விதி உரையாற்றியவர்: ரஜியா நேர அளவு...

நோட்டிஸ் விநியோகம் – நீலகிரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/12/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: புகையிலை ஒழிப்பு எண்ணிக்கை: 300

பெண்கள் பயான் – காந்தல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 25/12/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: சிந்திப்பீர் உரையாற்றியவர்: ஷபீ...

கிளை தர்பியா – நீலகிரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று கிளை தர்பியா நடைபெற்றது. தலைப்பு: தாவா பணி உரையாற்றிவர்(கள்): ஷபீர் பேச்சாளர்:...

பெண்கள் பயான் – மேல் கடை வீதி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் மேல் கடை வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 18/12/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: ஏகத்துவத்தை...

இஸ்லாத்தை ஏற்றல் – நீலகிரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/12/2016 அன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பழயை பெயர்(கள்): லாரன்ஸ் புதிய பெயர்(கள்):...

கிளை தர்பியா – கிருஷ்ணாபுரம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று கிளை தர்பியா நடைபெற்றது. தலைப்பு: தாவா பணி உரையாற்றிவர்(கள்):...

பெண்கள் பயான் – வெளிங்டன்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் வெளிங்டன் கிளை சார்பாக கடந்த 17/12/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணம் உரையாற்றியவர்: ஜாபர்...

பெண்கள் பயான் – மேல் கடை வீதி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நீலகிரி மாவட்டம் மேல் கடை வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 28/12/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: அன்னை...