Tag: ஜித்தா மண்டலம்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பாப் மக்கா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் பாப் மக்கா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறைவன்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுலைமானியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் சுலைமானியா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: என்னைச் சார்ந்தவன்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஷராஃபியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் ஷராஃபியா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: தொழுகையின் சிறப்பு...

தனி நபர் தஃவா – செனைய்யா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி:...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 27/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இலக்கை மறந்த...

தனி நபர் தஃவா – செனைய்யா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி:...

இதர சேவைகள் – மதீனா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 29/01/2017 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. என்ன பணி: குர்ஆன்...

தனி நபர் தஃவா – செனைய்யா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி:...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மக்கா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மக்கா கிளை சார்பாக கடந்த 26/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறுதித் தூதரின்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மக்கா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மக்கா கிளை சார்பாக கடந்த 05/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: புனித  மக்காவில்...