Tag: அல் கூஸ்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 13/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: அழைப்புப்பணியின்...

தஃப்சீர் வகுப்பு – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 18/01/2017 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: குத்துப்தீன்

தஃப்சீர் வகுப்பு – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 05/01/2017 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: குத்புதீன்

தஃப்சீர் வகுப்பு – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 09/01/2017 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: குத்புதீன்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 06/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: உளத்தூய்மை...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: ஊதி...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 23/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: அழைப்புப்பணியும்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 30/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: தவ்ஃபா...

ரூம் தஃவா – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 01/01/2017 அன்று ரூம் தஃவா நடைபெற்றது.

தஃப்சீர் வகுப்பு – அல் கூஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் அல் கூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 14/12/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: குத்துப்தீன்