திருமணப் பதிவு விண்ணப்பப் படிவம்

படிவம் 1

Click here to download

படிவம் 2

Click here to download

 

திருமண பதிவுதொடர்பான மேலதிக விபரங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ள

http://www.tnreginet.net/circular/public_Circulars/Tamilnadu_Marriage_Act_2009.pdf

என்ற அரசு இணையதளம் சென்று பார்க்கவும் .

 

திருமண பதிவுக்கு டவுன் காஜியின் ஒப்புதல் தேவை இல்லை.

தகவல் அறியும் சட்டம் பதில் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Click here to download pdf