M.S.நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

திருப்பூர் மாவட்டம் M.S.நகர் கிளை சார்பாக  இந்த ஆண்டு (2013) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……..