எஸ்.பி பட்டிணத்தில் நியாத்திற்கு எதிராக நடந்த அராஜகத்தை கண்டித்து கோவையில் நடந்த கமிஷ்னர் அலுவலக முற்றுகை