கோபி அரசு பொதுமருத்துவமனைக்கு நோயாளிகளுக்கான இருக்கைகளை வழங்கியது கோபி TNTJ