கபசுரக் குடிநீர் விநியோகம் – வேலூர் நகர கிளை

வேலூர் மாவட்டம் – வேலூர்நகர கிளை

நாள் : 08/09/2020

இடம் : சின்னைய்யா லேஅவுட் கஸ்பா வேலூர்.