கபசுர குடிநீர் விநியோகம் – செந்தலைப்பட்டினம் கிளை, தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்

கபசுர குடிநீர் வினியோகம் தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் – செந்தலைப்பட்டினம் கிளை