தமிழகத்தில் டென்டருக்காக நடந்த லஞ்ச பேரம், வெளியான இரகசிய விடியோ