இந்தியா டுடேவிற்கு பி.ஜே அளித்த பேட்டி!

இந்தியா டுடேவிற்கு பி.ஜே அவர்கள் அளித்த பேட்டி!

பாபர் மஸ்ஜித் தீர்ப்பை முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு பார்கின்றார்கள்? , தனித்னி பள்ளிகள் அமைத்து தவ்ஹீத் தனி வழிபாட்டுகளை புகுத்துகின்றதே? போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு இந்த பேட்டியில் பதில் அளிக்கப்பட்டது.

இந்தியா டுடேயின் நவம்பர் 3 பதிப்பு