ஷார்ஜாவில் நடைபெற்ற திருக்குர்ஆன் கேள்வி பதில் போட்டி!