மணமகள் தேவை – காஞ்சிபுரம்

வயது : 62

படிப்பு : 2ஆம் வகுப்பு

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 170 செ.மீ.

காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இவருக்கு மார்க்கப்பற்றுள்ள, 48 முதல் 55 வயதுக்குட்பட்ட மணமகள் தேவை.

தொடர்புக்கு : 86829 50744