ஃபிரான்ஸ்

 

தலைவர் : முஹம்மது ஃபாரூக் – +33677170495

துணைத் தலைவர் : ஹாஜா நஸ்ருதீன் – +33606800861

செயலாளர் : ஹாலிக் நூர் – +33758580352

பொருளாளர் : அப்துல் ஹக்கீம் – +33669682806

துணைச் செயலாளர் : சாதிக் – +33606765994

துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது ருக்னுதீன்

துணைச் செயலாளர் : சம்சுதீன்