பெங்களூரில் நடைபெற்ற TNTJ மாணவரணியின் ஆலோசனை கூட்டம்