மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை – தென்காசி மாவட்டம்

நாள்: 08-09-2020 செவ்வாய்

இடம்: தென்காசி ஆட்சியர் அலுவலகம்