பாபர் மஸ்ஜித் அநீதி தீர்ப்பை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

இன்ஷா அல்லாஹ் 18/11/2019 திங்கட்கிழமை சென்னையில் பாபர் மஸ்ஜித் அநீதித் தீர்ப்பை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் இடம் மற்றும் நேர அறிவிப்பு

 

Massive Protest in Chennai Condemning the Verdict that denounces the law and is based on faith Insha Allah On Monday 18th Nov, 2019 Time: 2 PM Venue: Chepauk Government Guest House TamilNadu Thowheed Jamaath

 

Grunge style paper background with stains and creases